Keep

De Keep, ook wel bekend als de torenvalk, is een opvallende roofvogel die veel voorkomt in Nederland. Met zijn kenmerkende kop met een donkere snor en ronde kop is de Keep een vogel die je niet snel over het hoofd ziet. In dit artikel zullen we dieper ingaan op verschillende aspecten van de Keep, waaronder hoe je een Keep in je tuin kunt krijgen, hoe een Keep eruit ziet, wat zijn natuurlijke vijanden zijn, wat hij eet, waar zijn leefgebied is, hoe oud hij kan worden, hoe hij zijn nest maakt en hoe hij klinkt.

Wat is een Keep?

De Keep, wetenschappelijk bekend als Falco tinnunculus, behoort tot de familie van de valken. Hij is een middelgrote roofvogel met een spanwijdte van ongeveer 65 tot 85 centimeter. De Keep heeft een donkere snorstreep op zijn witte gezicht en een opvallende lichtoranje borst. De bovenkant van zijn vleugels is donkerbruin, terwijl de onderkant vaak wit met donkere strepen is.

Hoe krijg je een Keep in je tuin?

Wil je graag een Keep in je tuin zien? Dan zijn er een aantal dingen die je kunt doen om deze prachtige vogel aan te trekken:

1. Zorg voor geschikte nestkasten: Keepen broeden graag in nestkasten met een opening van ongeveer 5 centimeter in diameter. Zorg ervoor dat de kasten hoog genoeg hangen, bij voorkeur op een hoogte van minstens 4 meter.

2. Bied een gevarieerde voedselbron aan: Keepen eten voornamelijk muizen en andere kleine zoogdieren, maar ze kunnen ook geïnteresseerd zijn in kleine vogels en insecten. Zorg voor een gevarieerd aanbod aan voedsel door bijvoorbeeld een voederplaats voor vogels in je tuin te creëren.

3. Creëer een geschikte habitat: Keepen zoeken graag open velden en gebieden met veel hoog gras. Zorg ervoor dat je tuin voldoende open ruimte biedt en dat er geen hoge bomen zijn die het zicht van de vogel kunnen belemmeren.

4. Vermijd het gebruik van pesticiden: Keepen zijn gevoelig voor pesticiden en het gebruik hiervan kan hun voedselweb aantasten. Kies in plaats daarvan voor natuurlijke bestrijdingsmethoden om ongewenste plagen in je tuin te beheersen.

Hoe ziet een Keep eruit?

Een Keep is een elegante vogel met een slanke, gestroomlijnde lichaamsbouw en lange, puntige vleugels. De volwassenen hebben een donkere snorstreep op hun witte gezicht, wat een opvallende markering is. De mannetjes hebben een blauwgrijze kop en mantel, terwijl de vrouwtjes meestal bruiner zijn. Beide geslachten hebben een expressieve, donkere oogstreep en een lichtoranje borst. De onderkant van de vleugels en staart is wit met donkere strepen.

Wat zijn de natuurlijke vijanden van een Keep?

Ondanks hun indrukwekkende uiterlijk en behendigheid in de lucht zijn Keepen ook slachtoffers van roofdieren. Enkele van hun natuurlijke vijanden zijn:

1. Roofvogels: Vooral grotere roofvogels zoals haviken, sperwers en buizerds kunnen een bedreiging vormen voor de Keep.

2. Vossen: Vossen zijn slimme jagers en kunnen een gevaar vormen voor Keepen, vooral wanneer ze jongen hebben.

3. Steenmarters: Deze omnivore marterachtigen staan erom bekend dat ze vogels, waaronder Keepen, aanvallen.

4. Menselijke activiteit: Mensen kunnen ook een bedreiging vormen voor Keepen door het vernietigen van hun leefgebied, het gebruik van pesticiden en jachtpraktijken.

Wat eet een Keep?

De Keep is een opportunistische jager die een gevarieerd dieet heeft. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren zoals muizen, maar ze eten ook andere kleine dieren zoals vogels, reptielen en insecten. Keepen staan bekend om hun vermogen om in de lucht te blijven hangen terwijl ze op hun prooi jagen. Ze hebben scherpe klauwen en een sterke beet, waarmee ze hun prooi kunnen grijpen en doden.

Wat is het leefgebied van een Keep?

Keepen zijn veel voorkomende vogels in Nederland en kunnen worden gevonden in verschillende habitats, waaronder open velden, heidevelden, moerassen en agrarisch gebied. Ze verkiezen gebieden met veel hoog gras, waar ze kunnen jagen op muizen en andere kleine zoogdieren. Keepen maken ook gebruik van menselijke structuren zoals kerktorens en schuren om te nestelen.

Hoe oud kan een Keep worden?

Keepen hebben een gemiddelde levensduur van ongeveer 4 tot 8 jaar in het wild. In gevangenschap kunnen ze echter wel 15 jaar oud worden. De meeste sterfgevallen bij Keepen vinden plaats in het eerste jaar van hun leven, vanwege predatie, voedseltekorten en slechte weersomstandigheden. Degenen die het eerste jaar overleven, hebben een grotere kans om een langere levensduur te bereiken.

Hoe maakt een Keep zijn nest?

Keepen bouwen meestal geen nesten, maar maken gebruik van bestaande structuren zoals holtes in bomen, rotsspleten, verlaten gebouwen en zelfs nestkasten. Het vrouwtje legt meestal haar eieren op een bed van takjes, gras of veren. Ze broedt de eieren uit gedurende ongeveer 28 tot 32 dagen, waarna de jongen worden geboren. De jongen blijven ongeveer 4 tot 5 weken in het nest voordat ze beginnen uit te vliegen.

Hoe klinkt een Keep?

De Keep heeft een karakteristiek roepgeluid dat bestaat uit een hoog, schel “kie-kie-kie” geluid, gevolgd door een raspend “krrrrrr” geluid. Deze roep kan vaak worden gehoord als een Keep op jacht is of territoriaal gedrag vertoont. Het is een geluid dat je niet snel zult vergeten en waaraan je de aanwezigheid van deze roofvogel kunt herkennen.

Veelgestelde vragen over Keep

1. Zijn Keepen beschermde vogels?
Ja, Keepen zijn beschermde vogels in Nederland. Ze staan op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten en zijn beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving.

2. Zijn Keepen migrerende vogels?
Ja, Keepen zijn deels trekvogels. De meeste Nederlandse Keepen blijven echter het hele jaar door in Nederland.

3. Hoeveel eieren legt een Keep per keer?
Een vrouwtjeskeep legt meestal 4 tot 5 eieren per keer.

4. Kunnen Keepen tam gemaakt worden?
Nee, Keepen zijn wilde vogels en moeten beschermd worden in hun natuurlijke leefomgeving. Ze kunnen niet als huisdieren worden gehouden.

5. Hoe snel kan een Keep vliegen?
Keepen kunnen snelheden bereiken tot 40 tot 60 kilometer per uur in horizontale vlucht.

6. Wat is het verschil tussen een Keep en een slechtvalk?
Hoewel beide vogels tot dezelfde familie behoren, zijn er enkele verschillen tussen een Keep en een slechtvalk. Een slechtvalk heeft bijvoorbeeld langere vleugels en is groter dan een Keep. Daarnaast heeft een slechtvalk een andere roep en jaagt hij voornamelijk op andere vogels in de lucht.